Slotsholmmetoden®

Værktøjet til skarpe beslutningsoplæg

Slotsholmmetoden® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af dokumenter. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i dokumentproducerende enheder.

Organisationer, der bruger metoden konsekvent, vil kunne høste gevinster på tre områder:

  • Det bliver nemmere at være bestiller
  • Det bliver nemmere at være skribent
  • Det bliver nemmere at være beslutningstager.

Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. Med metoden kan den, der skal forholde sig til mange dokumenter, straks (!) orientere sig og prioritere.

Slotsholmmetoden® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af dokumenter. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i dokumentproducerende enheder.

Organisationer, der bruger metoden konsekvent, vil kunne høste gevinster på tre områder:

  • Det bliver nemmere at være bestiller
  • Det bliver nemmere at være skribent
  • Det bliver nemmere at være beslutningstager.

Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. Med metoden kan den, der skal forholde sig til mange dokumenter, straks (!) orientere sig og prioritere.

Slotsholmmetoden® – begreber og værktøjer. Klik på figuren for en kort forklaring.

Styrk jeres dokumentproduktion

Skriv kort og præcist

“Skal jeg orienteres eller træffe en beslutning? Er dette en rutinesag eller skal jeg sætte en time af til at gå i dybden?”

Hvis dokumentet er skrevet efter Slotsholmmetoden®, kan modtageren besvare disse spørgsmål efter 15-30 sekunders afkodning af indledningen. Modtageren får dermed mulighed for at prioritere sin tid mellem sagerne, og afsenderen har større chance for at få et klart svar, hurtigt.

Ram din modtager

“Skal jeg skrive, så teksten primært kan læses af min nærmeste chef? Af direktøren? Af mine fagkolleger?”

Spørgsmålet hjemsøger og forsinker alt for mange skribenter i administrative organisationer. Slotsholmmetoden® sætter jer i stand til at ramme alle grupperne med det samme dokument og spare de lange overvejelser.  Og nej, det sker ikke ved at give køb på hverken kompleksitet eller saglighed.

Arbejd stringent

“Selv efter solid fordybelse er notatets ærinde en gåde,” siger chefen. “Uklar bestilling – jeg har skrevet om og om,” siger medarbejderen.

Slotsholmmetoden® giver et fagsprog, der gør det markant lettere at være præcis i bestillingen af og tilbagemeldingen på tekster. Samtidig får den skrivende sat ord på, hvad der skal spørges ind til, så notatet har større chance for at ramme rigtigt – i første forsøg.

Hør om Slotsholmmetoden® online 

Et typisk kursusforløb

Vi afholder kurser – fysiske såvel som online – for organisationer, der indfører Slotsholmmetoden® som norm. Et kursusforløb består af to kursusdage: et seminar, hvor metodens begreber bliver præsenteret og øvet, og – halvanden måned senere – en workshop, hvor kursisterne får rutine i at anvende metoden og dens begreber.

Chefernes deltagelse er afgørende for, at metoden slår rod. Vi tilbyder chefkurser på tre timer til dem, der mangler tid til at gennemgå det fulde forløb.

De indlagte øvelser bygger på tekster fra netop den organisation, der undervises. Det betyder, at kursisterne øver sig på de problemstillinger, der er særlige for deres organisation.

Efter endt undervisning kan organisationen selv videreføre uddannelsen. Alle kursister får et eksemplar af bogen, og både chefer og medarbejdere er trænet i at give tilbagemeldinger og forbedre hinandens produkter ved hjælp af metodens begreber.

På spørgsmålet: “Hvad skal man vælge? Online eller fysisk?” er vores erfaring, at det er en smagssag. Fysiske kurser giver nærvær, nerve og mulighed for at aflæse hinanden umiddelbart. Online-formen er kontant og koncentreret, og mange kursister er begejstrede over, at de lærer meget på kort tid.

Læs mere om fysiske kurser her

Læs mere online-kurser her

'Slotsholmmetoden® – værktøjet til skarpe beslutningsoplæg' er en letlæst bog om metoden og dens baggrund. Alle kursister får deres eget eksemplar, men den kan også købes i løssalg her.
‘Slotsholmmetoden® – værktøjet til skarpe beslutningsoplæg’ er en letlæst bog om metoden og dens baggrund. Alle kursister får deres eget eksemplar, men den kan også købes i løssalg her.

Brug et minut på at forstå Slotsholmmetoden® 

Skriv på tre niveauer med Slotsholmmetoden®

Enhver organisation kan bruge Slotsholmmetoden®

Uddrag fra bogen

Om festtaleindledninger

Festtaleindledningen stikker sit hoved frem med jævne mellemrum – også der, hvor man ikke lige havde forventet at se den. Den har mange øgenavne, fx Skåltalen, Den Store Gulvviolin eller Godhedens Akse-besværgelsen. Med denne indledningstype sætter man en slags godhedsscene eller – for sådan virker det – en godhedsbarriere (…)

Vælg fra

Som skrivende skal man træffe valg. Man skal turde vælge til og fra. Det er en øvelse, som falder mange svær. Man vil gerne fortælle mest muligt – så man ikke kan beskyldes for at have holdt oplysninger tilbage for nogen. Tankegangen er forståelig, hvis man fx ser på, hvor mange ministre der forsøges fældet af et Folketing, som ikke mener sig informeret (…)

Skriv den rigtige indledning

Indledningen kan bidrage til, at et notat fra start skaber overblik og bliver skarpt og præcist. Netop indledningen afgør, om modtagerne er sat af på forhånd eller vil kunne læse, forstå og orientere sig i resten af teksten. Reglen er, at du skal bruge de allerførste linjer i et notat på samme måde hver gang. Det drejer sig i princippet om de tre første sætninger (…)

Hjælp modtageren

Vi kan roligt antage to ting om modtagerne. Det ene er, at tid er en knap ressource. Det andet er, at de ønsker selv at kunne vurdere og vælge, hvor dybt de går ind i en sag. Det gælder, uanset hvilken organisation eller institution vi beskæftiger os med, og uanset hvilket beslutningsniveau der er tale om (…)

Kursusledere 

Skaber og kursusleder

Hans Jørgen Nielsen

Skaber og kursusleder
Kursusleder

Ditte Maria Søgaard

Kursusleder
Kursusleder

Jesper Olsen

Kursusleder
Kursusleder

Peter Krog-Meyer

Kursusleder
Kursusleder

Filip Ejby

Kursusleder
Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke.dk

For bogbestilling og yderligere information om kurser i metoden kontakt sekretariatsleder Louise Østergaard på mail: lmo@slotsholm.dk eller telefon: 33 32 33 99