SLOTSHOLMMETODEN®

Værktøjet til skarpe beslutningsoplæg

Slotsholmmetoden® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af dokumenter. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i dokumentproducerende enheder.

Organisationer, der bruger metoden konsekvent, vil kunne høste gevinster på tre områder:

  • Det bliver nemmere at være bestiller
  • Det bliver nemmere at være skribent
  • Det bliver nemmere at være beslutningstager.

Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. Med metoden kan den, der skal forholde sig til mange dokumenter, straks (!) orientere sig og prioritere.

Slotsholmmetoden® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af dokumenter. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i dokumentproducerende enheder.

Organisationer, der bruger metoden konsekvent, vil kunne høste gevinster på tre områder:

  • Det bliver nemmere at være bestiller
  • Det bliver nemmere at være skribent
  • Det bliver nemmere at være beslutningstager.

Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. Med metoden kan den, der skal forholde sig til mange dokumenter, straks (!) orientere sig og prioritere.

Slotsholmmetoden® – begreber og værktøjer. Klik på figuren for en kort forklaring.

Styrk jeres dokumentproduktion

Skriv kort og præcist

“Skal jeg orienteres eller træffe en beslutning? Er dette en rutinesag eller skal jeg sætte en time af til at gå i dybden?”

Hvis dokumentet er skrevet efter Slotsholmmetoden®, kan modtageren besvare disse spørgsmål efter 15-30 sekunders afkodning af indledningen. Modtageren får dermed mulighed for at prioritere sin tid mellem sagerne, og afsenderen har større chance for at få et klart svar, hurtigt.

Ram din modtager

“Skal jeg skrive, så teksten primært kan læses af min nærmeste chef? Af direktøren? Af mine fagkolleger?”

Spørgsmålet hjemsøger og forsinker alt for mange skribenter i administrative organisationer. Slotsholmmetoden® sætter jer i stand til at ramme alle grupperne med det samme dokument og spare de lange overvejelser.  Og nej, det sker ikke ved at give køb på hverken kompleksitet eller saglighed.

Arbejd stringent

“Selv efter solid fordybelse er notatets ærinde en gåde,” siger chefen. “Uklar bestilling – jeg har skrevet om og om,” siger medarbejderen.

Slotsholmmetoden® giver et fagsprog, der gør det markant lettere at være præcis i bestillingen af og tilbagemeldingen på tekster. Samtidig får den skrivende sat ord på, hvad der skal spørges ind til, så notatet har større chance for at ramme rigtigt – i første forsøg.

Et typisk kursusforløb

Vi afholder kurser for organisationer, der indfører SLOTSHOLMMETODEN® som norm.

Forløbet består af to kursusdage: et seminar på seks timer, hvor alle begreberne bliver præsenteret og øvet, og – halvanden måned senere – en workshop på fem timer, hvor kursisterne får rutine i at anvende metoden og dens begreber.

Chefernes deltagelse er afgørende for, at metoden slår rod. Vi tilbyder chefkurser på tre timer til dem, der mangler tid til at gennemgå det fulde forløb.

Øvelser bygger i høj grad på tekster fra netop den organisation, vi underviser. Det betyder, at kursisterne øver sig på de problemstillinger, der er særlige for deres organisation.

Efter endt undervisning kan organisationen selv videreføre uddannelsen. Alle kursister får et eksemplar af bogen, og både medarbejderne og cheferne er trænet i at give tilbagemeldinger og forbedre hinandens produkter ved hjælp af metodens begreber.

2D

Slotsholmmetoden® – værktøjet til skarpe beslutningsoplæg er en letlæst bog om metoden og dens baggrund. Alle kursister får deres eget eksemplar, men den kan også købes i løssalg her.

Tag et minut til at forstå Slotsholmmetoden® 

Skriv på tre niveauer med Slotsholmmetoden®

Enhver organisation kan bruge Slotsholmmetoden®

Kursusledere 

Skaber og kursusleder

Hans Jørgen Nielsen

Skaber og kursusleder
Kursusleder

Ditte Maria Søgaard

Kursusleder
Kursusleder

Jesper Olsen

Kursusleder
Kursusleder

Peter Krog-Meyer

Kursusleder
Kursusleder

Filip Ejby

Kursusleder

Uddrag fra bogen

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke.dk

For bogbestilling og yderligere information om kurser i metoden kontakt sekretariatsleder Louise Østergaard på mail: lmo@slotsholm.dk eller telefon: 33 32 33 99