Konsulentydelser

Konsulentydelser kan købes til opgaver, der kun kræver få timers bistand (fx redaktion og sproglig bearbejdning af afrapporteringer fra projekt­grupper og lignende), såvel som til større opgaver.

Slotsholmmetoden® benyttes som en integreret del af opgaveløsningen, og al tekstrådgivning ydes på et niveau, der søger at sikre, at rapporter og andre skriftlige produkter løser deres opgave i forhold til medier, offentlighed og det politiske landskab.

Det er muligt at involvere Slotsholm i faste samarbejder, der strækker sig over måneder eller år, såvel som i her-og-nu-projekter, der kræver en massiv indsats i en afgrænset periode.

Kundelisten for faste og større samarbejder tæller fx Velfærds-, Arbejdsmarkeds-, Produktivitets-, Dagpenge- og aktuelt Nina Smith-kommissionen (2. generationsreformer), diverse andre kommissioner og udvalg i beskæftigelses-, uddannelses- og forskningsverdenen foruden institutioner som ATP, Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Nationalbank.

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller ønsker et tilbud. 

Skriveteknik

Skrivekurset Skriv uden støj – effektiv administrativ formidling er en overbygning på kurset om Slotsholmmetoden®. Det er ikke nødvendigt at have gennemført et kursus i metoden for at tage dette kursus.

Hvor metoden handler om at opbygge dokumenter korrekt, handler skrivekurset om at skabe dokumenter, der sprogligt, grammatisk og med hensyn til tal og grafiske elementer understøtter en metodisk tilgang til opbygning af tekst.

Målgruppen for skrivekurset er administrativt skrivende. Udgangspunktet er, at formålet med at skrive ikke er at blive læst for enhver pris, men derimod at bidrage til at skabe hurtig fremdrift i relevante sager. Administrativ skrivning er på den måde en helt særlig genre inden for faglig formidling.

Administrative tekster har typisk mange modtagere. De fleste har en viden om generelle samfundsforhold, der ligner din egen, med derudover har de vidt forskellige faglige forudsætninger. Kurset i skriveteknik indebærer et krav om, at man bevidst skriver ud af sin faglighed, så andre end ens fagfæller kan forstå, hvad man taler om.

Kursisterne stifter bekendtskab med – og træner – en lang række sproglige og formidlingsmæssige principper og værktøjer. Det gælder fx spørgsmål om fagsprog, abstraktioner (fx verbalsubstantiver), passiver, omvendt sætningsopbygning, sætningslængde, layout (fx overskriftsniveauer), negationer, fortælleform, tal og tabellers rolle i teksten og meget andet, der alt sammen bidrager til teksters grad af tilgængelighed og administrativ professionalisme.


Skriv uden støj – effektiv administrativ formidling
er en letlæst bog om skriveteknik for administrativt skrivende. Alle kursister får deres eget eksemplar i forbindelse med undervisningen. Bogen kan købes i løssalg her.

Præsentationsteknik

Kurset i præsentations­teknik er relevant for kursister, der ofte laver oplæg understøttet af fx PowerPoint. Det er ikke en forudsætning, at man har taget kurset i Slotsholmmetoden®.

Med udgangspunkt i principper fra metoden (herunder princippet om, at tekstens tre dele har hver deres opgave), trænes kursister i korrekt fordeling af stoffet mellem det viste, det sagte og det uddelte.

Udgangspunktet for enhver præsentation bør være, at den, der skal præsentere, tager stilling til tre ting, nemlig hvad ærindet er, hvordan det er vigtigt for tilhørerne, og hvad de skal bruge præsentationen til.

Vi arbejder med patos, etos og logos; med at gå fra det abstrakte til det konkrete; og med at undgå det, verden i forvejen er alt for fuld af: uredigerede præsentationer, der keder og forvirrer, fordi de er fyldt med alt for mange ord (som ofte læses op med ryggen til publikum), alt for mange linjer, alt for små bogstaver og tabeller og figurer, som ingen alligevel forstår noget af.

Målet med præsentationen er, at den skal være en hjælp for både den talende og de lyttende – og den må derfor hverken forstyrre eller tage opmærksomheden.