Fysiske kurser i Slotsholmmetoden®

Fysiske kursusforløb afvikles i to dele – et seminar og en workshop med halvanden måned imellem.

Holdstørrelsen er typisk på 15-17 kursister, som fordeler sig på fem grupper, der som arbejdsredskab får fem iPads stillet til rådighed.

Et seminar varer seks timer (kl. 9.00-15.00), hvor der undervises i metodens elementer og begrebsapparat. Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og øvelser. Det er ikke nødvendigt at forberede sig, men kursisterne får tilbudt en kort pdf (Slotsholmmetoden® – kort fortalt), som de er velkomne til at læse inden seminaret.

På seminaret udleveres grundbogen om metoden til alle kursister. Mellem seminar og workshop skal kursisterne læse bogen. De skal i deres daglige arbejde benytte metoden og producere mindst ét dokument, som skal tilgå Slotsholm senest syv arbejdsdage før workshoppen.

En workshop er en dag for samme gruppe, som afholdes tidligst fire uger efter seminaret. På workshoppen træner kursisterne metoden på tekster, de selv har produceret. En workshop varer fem timer (kl. 10.00-15.00), og gentagende træning i metodens begreber og principper er det bærende element.

Kursisterne arbejder selv på både seminar og workshop. Det sker via et specialudviklet software, hvor kursusleders Mac taler sammen med gruppe-iPads, på hvilke der bliver stillet og løst opgaver, som siden præsenteres i plenum. Kursusleder har overblik over de enkelte gruppers fremskridt og giver løbende feedback. Undervisningsformen sikrer, at alle kursister er aktive, og at ­tiden udnyttes maksimalt.

Den optimale gruppestørrelse er tre kursister pr. gruppe, hvorfor den bedste holdstørrelse – med den erfaringsmæssigt bedste læring – er 15 kursister.

Onlinekurser i Slotsholmmetoden®

Et onlinekursus består ligesom det fysiske kursus af et seminar og en workshop med fire-fem ugers adskillelse samt hjemmearbejde mellem de to sessioner.

Onlineformatet adskiller sig fra det fysiske format på fire måder:

  • Kursist­erne skal forberede sig før seminaret, herunder forholde sig til grundtekster og læse et 20-siders studiemateriale
  • Der er færre kursister pr. session, idet de typisk 15-17 kursister på fysiske kurser deles i to hold
  • Under­visnings­­sessionerne er kortere, idet onlinehold A undervises fra kl. 9.00 til 12.15, mens onlinehold B undervises fra kl. 13.00 til 16.15
  • Online løser kursisterne opgaver individuelt, mens man på et fysisk kursus løser opgaver i mindre grupper

Specialudviklet software sikrer, at kursusleder konstant har overblik over de enkelte gruppers fremskridt og løbende kan give feedback til grupperne.

Prisen er den samme, uanset om man vælger fysisk eller online.