Vælg fra

Som skrivende skal man træffe valg. Man skal turde vælge til og fra. Det er en øvelse, som falder mange svær. Man vil gerne fortælle mest muligt – så man ikke kan beskyldes for at have holdt oplysninger tilbage for nogen. Tankegangen er forståelig, hvis man fx ser på, hvor mange ministre der forsøges fældet af et Folketing, som ikke mener sig informeret.

Ja, man skal tænke sig om, men løsningen er ikke at ville informere om mest muligt. Langt de fleste sager er, hvis man vil have det hele med, ganske komplekse. Der er et utal af mellemregninger; ting, der påvirker hinanden; forhold, der har betydning; aktører, der mener noget og så videre. Mange sager har en lang historie, hvis man går tilpas langt tilbage. Og sagsakterne ville, hvis ikke de var elektroniske, fylde hyldemetre.

Så hvad gør man, når man skal have denne kompleksitet presset ned i et notat? Man kan under ingen omstændigheder informere om alt. Og det skal man heller ikke. Man skal have modet til at udelukke ting, man ved. Modet til at skære igennem kompleksiteten.

Man skal redigere. Hvilket ifølge Den Danske Ordbog betyder bearbejde tekst (…) til en ønsket helhed ved bl.a. at udvælge, tilpasse og sammenstille delene.