Fysiske kurser i Slotsholmmetoden®

4775

Fysiske kursusforløb afvikles i to dele – et seminar og en workshop med halvanden måned imellem.

Holdstørrelsen er typisk på 15-17 kursister, som fordeler sig på fem grupper, der som arbejdsredskab får fem iPads stillet til rådighed.

Et seminar varer seks timer (9.00-15.00), hvor der undervises i metodens elementer og begrebsapparat. Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og øvelser. Det er ikke nødvendigt at forberede sig, men kursisterne får tilbudt en kort pdf (Slotsholmmetoden® – kort fortalt).

På seminaret udleveres grundbogen om metoden til alle kursister. Mellem seminar og workshop skal kursisterne læse bogen. De skal i deres daglige arbejde benytte metoden og producere mindst ét dokument, som skal tilgå Slotsholm senest syv arbejdsdage før workshoppen.

En workshop er en dag for samme gruppe, som afholdes tidligst fire-fem uger efter seminaret. På workshoppen træner kursisterne metoden på tekster, de selv har produceret. En workshop varer fem timer (10.00-15.00), og gentagende træning i metodens begreber og principper er det bærende element.

Kursisterne arbejder selv på både seminar og workshop. Det sker via et specialudviklet software, hvor kursusleders Mac taler sammen med gruppe-iPads, på hvilke der bliver stillet og løst opgaver, som siden præsenteres i plenum. Kursusleder har konstant overblik over de enkelte gruppers fremskridt og giver løbende feedback. Undervisningsformen sikrer, at alle kursister er aktive, og at ­tiden udnyttes maksimalt.

Den optimale gruppestørrelse er tre kursister pr. gruppe, hvorfor den bedste holdstørrelse – med den erfaringsmæssigt bedste læring – er 15 kursister.